502 273 946 biuro@asterm.com.pl

INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNE

Oferujemy:

 

R

Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych

R

Montaż domowych stacji uzdatniania wody do ujęć indywidualnych i wodociągowych

R

Wyposażenie przydomowych hydroforni

R

Ujarzmianie studni artezyjskich (samowypływów)

R

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

R

Przyłącza wodne i kanalizacyjne

R

Instalacje hydrantowe i przeciw-pożarowe

R

Uzbrajanie studni głębinowych

R

Montaż szamb szczelnych

R

Przepompownie ścieków i kanały tłoczne