502 273 946 biuro@asterm.com.pl

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest to rozwiązanie znane od lat. Ułożona na stropie minimum 30-milimetrowa warstwa styropianu. Aluminiowa folia, przymocowane do styropianu rury zalane warstwą jastrychu o grubości  minimum 60 mm – łącznie daje to (bez wykończenia posadzki) grubość  minimum 90 mm i bardzo dużą masę. Jest to rozwiązanie sprawdzone, proste, o małej bezwładności cieplnej (długo się nagrzewa i długo wystyga).

Instalacja

            Instalację ogrzewania podłogowego wykonujemy na podstawie obliczeń hydraulicznych wykonanych indywidualnie dla każdego budynku przy uwzględnieniu oczekiwań i preferencji Inwestora.

            Sterowanie instalacją grzewczą odbywa się za pomocą termostatów zamontowanych bezpośrednio w ogrzewanych pomieszczeniach.

Zalety Pomp Ciepła

 

R

Dzięki ogrzewaniu podłogowemu ogrzewamy pomieszczenie całą płaszczyzną podłogi.

R

W przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego w połączeniu z pompą ciepła zwiększamy sprawność działania całego układu, co jednocześnie powoduje obniżenie kosztów użytkowania budynku.

R

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, przyjaznym dla ludzkiego organizmu, ponieważ wyższa temperatura jest przy stopach, a niższa przy głowie. Dzięki temu w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym może być o 2°C chłodniej niż w pomieszczeniach z tradycyjnymi grzejnikami, a różnica ta nie będzie odczuwalna dla użytkownika.

R

Brak widocznych elementów grzejnych pozwala na estetyczniejszą aranżację pomieszczeń.

Galeria