502 273 946 biuro@asterm.com.pl

 ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zrealizowanymi inwestycjami

Sklep Spożywczy MARKET „Czerwona Jarzębina” – Kleosin Ignatki Osiedle

Budowa sklepu spożywczego –

– kanalizacja pod posadzkowa

– zbiorniki szczelne na ścieki

– ogrzewanie sklepu nagrzewnicami powietrznymi

– odprowadzenie wody deszczowej w systemie Pluvia

– montaż kotła na gaz ziemny 70 kW i chłodzenia sklepu agregatem wody lodowej,

– wykonanie instalacji wod.-kan.

– instalacja  hydrantowa

 

Stacja BP- Białystok

Budowa stacji BP przy ul. Gen. Maczka

– kanalizacja pod posadzkowa,

– centralne ogrzewanie,

– montaż kotła na gaz ziemny 70 kW,

– ogrzewanie podłogowe myjni samochodowej.

 

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego -Białystok

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Sikorskiego w Białymstoku

– wykonanie ogrzewania podłogowego w budynku Cerkwi,

– centralne ogrzewanie budynku parafii

– montaż kotłowni gazowej 60 kW

 

Kaufland Szczytno

Budowa sklepu Kaufland w Szczytnie

– wykonanie kanalizacji pod posadzkowej

– centralne ogrzewanie

– wentylacja mechaniczna

– montaż kotła na gaz ziemny 180kW

– instalacja  wod.-kan.

 

Zakład produkcyjny Cedrob

Wykonanie  kotłowni gazowej wraz z montażem zasobników 1000 l ciepłej wody  w zakładzie produkcyjnym Cedrob w Pawłowie koło Mławy

– dwa kotły gazowe o mocy 400 kW każdy

– zasobnik 1000 l szt. 2

– instalacja gazowa i rozdzielacze CO

 

Ubojnia drobiu Wojszki

Montaż kotła gazowego na gaz płynny o mocy 600 kW do celów ogrzewania oparzelnika

 

Ubojnia drobiu Sokółka

Rozprowadzenie ciepła z agregatu na biogaz o mocy 1 MW do budynków ubojni Ego-Grill i zakładu Metal-Fach.

– przystosowanie kotłowni olejowych szt. 4 do poboru ciepła technologicznego z agregatu

– przystosowanie zakładu produkcyjnego (ubojni) do poboru ciepła z biogazowi.

 

Politechnika Białostocka

Modernizacja instalacji ogrzewania w budynku Politechniki Białostockiej

– wymiana instalacji c.o.,

– montaż dwóch kompaktowych węzłów grzewczych o mocach 512 kW i 125 kW,

– montaż 4 pomp ciepła o łącznej mocy 280 kW, wraz z dolnym źródłem w postaci odwiertów o długości łącznej 7200 m.b.

– wykonanie dwóch wymienników gruntowych GWC  do celów wentylacji mechanicznej

– przygotowanie stanowisk badawczych do celów naukowych – badanie parametrów pomp ciepła.

 

Antoniukowska

Modernizacja pawilonu przy ul. Antoniukowskiej,

– wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego,

– instalacji wentylacji mechanicznej

– montaż węzła cieplnego o mocy 50 kW do celów ogrzewania budynku.

 


Kaufland Mława

Wykonanie przyłącza wodociągowego fi 160 o dł. 450 m.b. na terenie budowy sklepu Kaufland w Mławie.

 

Gościeniec Ryński Młyn

Modernizacja i przystosowanie starego Młyna do celów rekreacyjnych.

– wykonanie  instalacji c.o. i wod.-kan.

– wykonanie wentylacji mechanicznej

– montaż klimatyzatorów w pokojach gościnnych i w restauracji

– montaż kotła gazowego o mocy 60 kW

 

Unicell Wasilków

– wykonanie instalacji gazowej na terenie magazynów

– montaż promienników gazowych

– wykonanie instalacji hydrantowej w magazynach

 

Biruna Wasilków

– wykonanie kanalizacji sanitarnej w nowobudowanym zakładzie

– wykonanie instalacji hydrantowej na terenie hal produkcyjnych

 

NordSerwis – Mickiewicza

– wykonanie instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w budynku biurowym czterokondygnacyjnym

– montaż kotłowni gazowej 100 kW

– wykonanie przyłącza wodociągowego  fi 100 o długości 99 m.b.

 

Osowicze osiedle domków jednorodzinnych

– wykonanie wodociągu fi 100 o dł. 700 m.b. wraz z montażem hydrantów na terenie osiedla

 

Kurniki Krypno

– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nagrzewnic.

– wykonanie kotłowni na paliwo stałe o mocy 800 kW

 

Tykocin Zamek

–  wykonanie instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w obiekcie

– montaż kotłowni olejowej

– wykonanie instalacji p-poż.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ