502 273 946 biuro@asterm.com.pl

PROJEKTOWANIE INSTALACJI

Projektowanie instalacji

Przed wykonaniem wyceny instalacji wykonujemy za każdym razem obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku (OZC) uwzględniające wszystkie czynniki mające wpływ na otrzymany wynik.

Obliczenia te umożliwiają dobór odpowiedniego systemu grzewczego, a w przypadku pomp ciepła odpowiednie dobranie mocy dolnego źródła.

Wszystkie prace instalacyjne wykonywane są na podstawie projektów wykonawczych instalacji opartych na obliczeniach wykonanych przez projektanta przy użyciu specjalistycznych programów branżowych.